Školní jídelna

Výdej obědů probíhá od 11,30 hodin dle rozvrhu.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY O ALERGENECH

SEZNAM ALERGENŮ


Bezhotovostní placení stravného na účet MŠ Horní Ředice:

číslo účtu 106266528/2250 - Moneta

variabilní symbol - obdrží rodiče mailem od vedoucí jídelny MŠ Horní Ředice, po dobu školní docházky se nemění

- první platba v srpnu, poslední platba v květnu

 CENA OBĚDŮ

  • strávník 7 - 10 let   39 Kč za oběd
  • strávník 11 - 14 let   41 Kč za oběd