Školní jídelna

Výdej obědů probíhá od 11,30 hodin dle rozvrhu.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY O ALERGENECH

SEZNAM ALERGENŮ


Bezhotovostní placení stravného na účet Školní jídelny Holice:

číslo účtu 78-9122330287/0100 u KB Holice

variabilní symbol - viz informace na stránkách školní jídelny

měsíční záloha cca 500 Kč - splatnost kolem 20. dne měsíce, platí se předem - první platba v srpnu, poslední platba v květnu


POZOR ZMĚNA CEN OBĚDŮ od 1. 4. 2018

  • strávník 7 - 10 let      25 Kč
  • strávník 11 - 14 let    28 Kč