Koronavirus 2020 / 2021

4.1. 2021 30.11. 2020 18.11. 2020 pravidla jídelna družina


Soubory ke stažení: Aktuální "PES"  pro školství


Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. ledna 2021 k prezenční výuce nastupují žáci 1., 2. a 4. ročníku. Pro tyto žáky funguje školní jídlena i školní družina bez omezení.

Výuka žáků 3. a 5. ročníku bude probíhat distančním způsobem.

Bližší infomace k výuce a platná hygienická pravidla byla zaslána v e-mailu. 


Od 30. listopadu se do škol vrací žáci i 3. a 5. ročníku!

Vážení rodiče,

dne 30. 11. 2020 přivítáme ve škole k prezenční docházce i žáky 3. a 5. ročníku.

 • výuka bude probíhat s drobnými úpravami v rozvrhu, abychom zachovali homogenitu třídních skupin
 • výuka tělesné a hudební výchovy je stále omezena, z tohoto důvodu se budeme věnovat činnostem na čerstvém vzduchu, kreativnímu tvoření a přípravám na vánoční čas
 • žáky pátého ročníku prosíme, aby do školy přicházeli v čase od 7:30 zadním vchodem přes školní zahradu
 • z důvodu nutnosti pravidelného větrání, si děti budou do třídy s sebou brát mikiny či svetry s dlouhým rukávem, aby nám neprochladly

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA se nám nemění:

 1. Vstup do školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům naší školy.
 2. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky v uzavíratelném sáčku.
 3. Žáci i zaměstnanci školy musí po celou dobu pobytu ve škole mít na ústech roušku.
 4. Ihned při vstupu do školy budou žákům desinfikovány ruce, platí zvýšená hygienická pravidla – mytí a desinfikování rukou, omezení pohybu ve společných prostorech…
 5. Důraz bude kladen na odvětrávání učebních prostor i v průběhu výuky.
 6. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 • všichni žáci mají nárok na oběd
 • obědy budou vydávány za zvýšených hygienických opatření při zachování homogenity skupin
 1. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije desinfekci. 
 2. Vstup do jídelny pouze s rouškou, kterou si děti odloží jen při konzumaci stravy a pití.
 3. Dodržování bezpečných rozestupů a omezený počet dětí u stolu.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • bude fungovat ve dvou skupinách
 • časy vyzvedávání dětí prosím dodržujte: 
 1. po obědě do 13:15 hod
 2. od 15: 00 hod

Mgr. Irena Miľo
ředitelka školy


z důvodu rozhodnutí MŠMT je v tuto chvíli na naší škole umožněn nástup k prezenční výuce žákům 1., 2. a 4. ročníku. Výuka bude probíhat od středy 18. 11. 2020 podle platných rozvrhů z 1. 9. 2020 za přítomnosti třídních učitelů a ostatních vyučujících.

3. a 5. ročník v tuto chvíli zůstává stále v distanční výuce – online výuka proběhne dle daných rozvrhů a domluvy s třídními učitelkami. Na online výuku se budou připojovat i paní učitelky přímo ze školy k vám domů nebo obráceně z domu k nám do školy - např. na angličtinu, přírodovědu... 

Výuka tělesné a hudební výchovy je stále omezena, z tohoto důvodu se budeme věnovat činnostem na čerstvém vzduchu, kreativnímu tvoření a přípravám na vánoční čas. 


ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

 1. Vstup do školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům naší školy.
 2. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky v uzavíratelném sáčku.
 3. Žáci i zaměstnanci školy musí po celou dobu pobytu ve škole mít na ústech roušku.
 4. Ihned při vstupu do školy budou žákům desinfikovány ruce, platí zvýšená hygienická pravidla – mytí a desinfikování rukou, omezení pohybu ve společných prostorech…
 5. Důraz bude kladen na odvětrávání učebních prostor i v průběhu výuky.
 6. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

ŠKOLNÍ JÍDELNA - výdej stravy – je umožněn

Ve školní jídelně se mohou  osobně stravovat žáci v prezenční výuce (1., 2. a  4. ročník) za zvýšených hygienických podmínek:

 1. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije desinfekci. 
 2. Vstup do jídelny pouze s rouškou, kterou si děti odloží jen při konzumaci stravy a pití.
 3. Dodržování bezpečných rozestupů a počet dětí u stolu maximálně 4.

Na stravu mají nárok i žáci v distanční výuce, oběd může být vydán v plastové krabičce -  za poplatek 5 Kč  v čase od 11:45 – 12: 15 hod.

Pro všechny zájemce o obědy - je nutné nahlásit zájem o oběd ve ŠJ Holice a potvrdit i u nás ve školní výdejně, abychom měli přesné počty obědů!!!


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz odpolední družinky pro prvňáčky a druháčky zajišťuje paní vychovatelka Kamenická jako za normálního chodu, jen za zvýšených hygienických podmínek a v rouškách.

Dále jsou umožněny prezenční individuální konzultace – 1 žák + 1 učitel – v případě zájmu si s vyučujícím dopředu domluvte schůzku telefonicky nebo přes e-mail.

Tímto Vás také chtěla požádat, v případě, že Vaše dítě bude vykazovat jakékoliv známky nemoci, ponechte si ho doma.

Pokud bude dítě vykazovat známky nemoci ve škole, budeme Vás telefonicky informovat a je třeba neprodleně dítě ze školy odvést. Jednáme v zájmu bezpečnosti všech ostatních dětí a zaměstnanců školy. Buďme k sobě ohleduplní! 

 

Mgr. Irena Miľo – ředitelka školy