Zaměstnanci školy


Mgr. Irena Miľo
ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku

irena.milo@zsredice.cz


 
Mgr. Kateřina Boháčová
třídní učitelka 2. a 4. ročníku

katerina.bohacova@zsredice.czMgr. Marcela Kaplanová
třídní učitelka 3. ročníku

marcela.kaplanova@zsredice.cz


Mgr. Věra Morávková
třídní učitelka 5. ročník

vera.Moravkova@zsredice.czAnežka Kamenická DiS.
učitelka, vychovatelka

anezka.kamenicka@zsredice.cz


Mgr. Eva Kaňkovská

učitelka

eva.kankovska@zsredice.cz


Mgr. Michaela Říhová

učitelka, asistent pedagoga 4. ročníku

michaela.rihova@zsredice.cz


Asistenti

Lenka Vernerová

asistent pedagoga 5. ročníku

lenka.vernerova@zsredice.cz


Eva Drábková

školní asistent

eva.drabkova@zsredice.cz


Ostatní personál

Dita Moravcová
pracovnice školní jídelny, uklízečka


Jitka Kulhavá
školnice