Zaměstnanci školy


Mgr. Irena Miľo
ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku

zs@horniredice.cz


 
Mgr. Michaela Štrossová

učitelka 

michaela.strossova@zsredice.czMgr. Helena Trojanová
vychovatelka, učitelkaMgr. Věra Morávková
třídní učitelka 4. a 5. ročníku

vera.moravkova@zsredice.czMgr. Zuzana Dolanová

třídní učitelka 2. a 3. ročníku

 


Denisa Holečková

asistent pedagoga 1. ročníkOstatní personál

Dita Moravcová
pracovnice školní jídelny, uklízečka


Jitka Kulhavá
školnice