Základní škola

Základní škola Horní Ředice, okres Pardubice, je malotřídní škola se všemi ročníky I.stupně. Jedna ze tříd je tvořena spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků a jejich vzdělávacím potřebám, ostatní jsou samostatné. Naše škola umožňuje vzdělání žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 • 1. ročník – 10 žáků, samostatný, vzhledem k přijetí žáka s PAS s školní asistentkou - Mgr. Irena Miľo 
 • spoj 2., 3. ročník – 16 žáků, Mgr. Eva Kaňkovská
 • spoj 4., 5. ročník – 21 žáků, Mg. Věra Morávková 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
čtvrtek 1. 9. 2022

KONEC 1. POLOLETÍ
(pololetní vysvědčení)
úterý 31. 1. 2023

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
pátek 30. 6. 2023

 • PODZIMNÍ PRÁZDNINY
  středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2021
 • VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
  pátek 23. 12. 2022 – pondělí 2. 1. 2023
 • POLOLETNÍ PRÁZDNINY
  pátek 3. 2. 2023
 • JARNÍ PRÁZDNINY 
  pondělí 6. 3. – neděle 12. 3. 2023
 • VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
  čtvrtek 6. 4. 2023
 • HLAVNÍ PRÁZDNINY
  sobota 1. 7. 2023 

Státní a ostatní svátky připadající
na pracovní dny:

 • 28. 9. 2022 - středa
 • 28. 10. 2021 – pátek
 • 17. 11. 2020 – čtvrtek
 • 7. 4. 2021 – pátek
 • 10. 4. 2021 – pondělí
 • 1. 5. - pondělí
 • 8. 5. – pondělí 

 


Naše škola se  přihlásila do sítě tvořivých škol a může tak používat motivační název „Tvořivá škola“.


Škola se zapojila do projektu "EU peníze školám". Zapojením do projektu dosáhla zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků.

Projekt probíhal v odbobí od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2013. V rámci projektu všichni pedagogové školy vytvořili výukové materiály ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět.

Materiály jsou k dispozici u ředitelky školy.

Dalším projektem, do kterého jsme se zapojili, byl projekt Didaktika pro kyberprostor reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.3 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Projekt probíhal v období říjen 2014 - červenec 2015. Byl určen pro pedagogy škol a podpořil zavádění nových moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu školy.   

V roce 2016 byla rozšířena kapacita školy vybudováním půdní vestavby, kde vznikly dvě nové třídy.

V průběhu školního roku 2016/2017 byla dokončena venkovní účebna a školní zahrada.

trocha historie


V roce 2020 v průběhu letních prázdnin proběhla ve škole řada úprav a rekonstrukcí. Díky úsilí zřizovatele, za pomoci zaměstnanců obce a školy se můžeme pyšnit novou prostornou a moderně vybavenou učebnou IT. Změnou prošla i venkovní učebna, která také byla vybavena novým nábytkem a lze ji využívat téměř celoročně k rozličným aktivitám. Nové umístění našla ředitelna a i paní učitelky se dočkaly nového zázemí.