Základní škola

Základní škola Horní Ředice, okres Pardubice, je malotřídní škola se všemi ročníky I.stupně. Jedna ze tříd je tvořena spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků a jejich vzdělávacím potřebám, ostatní jsou samostatné. Naše škola umožňuje vzdělání žákům s individuálními a specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 • 1. ročník – 11 žáků - Mgr. Irena Miľo + Denisa Holečková – školní asistentka
 • spoj 2., 3. ročník –  19 žáků, Mgr. Zuzana Dolanová
 • spoj 4., 5. ročník – 14 žáků, Mg. Věra Morávková 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
pondělí 4. 9. 2023

KONEC 1. POLOLETÍ
(pololetní vysvědčení)
středa 31. 1. 2024

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
pátek 28. 6. 2024

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025
pondělí 2. 9. 2024

 • PODZIMNÍ PRÁZDNINY
  čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023
 • VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
  sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024
 • POLOLETNÍ PRÁZDNINY
  pátek 2. 2. 2024
 • JARNÍ PRÁZDNINY 
  pondělí 11. 3. – neděle 17. 3. 2024
 • VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
  čtvrtek 28. 3. 2024
 • HLAVNÍ PRÁZDNINY
  sobota 29. 6. 2024 
 • ŘEDITELSKÉ VOLNO

  pátek 29. 9. 2023
  pátek 22. 12. 2023

Státní a ostatní svátky připadající
na pracovní dny:

 • 28. 9. 2023 – čtvrtek – Den české státnosti

 • 28. 10. 2023 – sobota – Den vzniku samostatného československého státu

 • 17. 11. 2023 – pátek – Mezinárodní den studenstva

 • 24. 12. – neděle – Štědrý den

 • 25. 12. – pondělí – 1. svátek vánoční

 • 26. 12. – úterý – 2. svátek vánoční

 • 29. 3. 2024 – pátek – Velký pátek

 • 1. 4. 2024 – pondělí – Velikonoční pondělí

 • 1. 5. 2024 – středa – Svátek práce

 • 8. 5. 2024 – středa – Den vítězství

 


Naše škola se  přihlásila do sítě tvořivých škol a může tak používat motivační název „Tvořivá škola“.


Škola se zapojila do projektu "EU peníze školám". Zapojením do projektu dosáhla zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků.

Projekt probíhal v odbobí od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2013. V rámci projektu všichni pedagogové školy vytvořili výukové materiály ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět.

Materiály jsou k dispozici u ředitelky školy.

Dalším projektem, do kterého jsme se zapojili, byl projekt Didaktika pro kyberprostor reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.3 - Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Projekt probíhal v období říjen 2014 - červenec 2015. Byl určen pro pedagogy škol a podpořil zavádění nových moderních dotykových zařízení do vzdělávacího procesu školy.   

V roce 2016 byla rozšířena kapacita školy vybudováním půdní vestavby, kde vznikly dvě nové třídy.

V průběhu školního roku 2016/2017 byla dokončena venkovní účebna a školní zahrada.

trocha historie


V roce 2020 v průběhu letních prázdnin proběhla ve škole řada úprav a rekonstrukcí. Díky úsilí zřizovatele, za pomoci zaměstnanců obce a školy se můžeme pyšnit novou prostornou a moderně vybavenou učebnou IT. Změnou prošla i venkovní učebna, která také byla vybavena novým nábytkem a lze ji využívat téměř celoročně k rozličným aktivitám. Nové umístění našla ředitelna a i paní učitelky se dočkaly nového zázemí.