Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením lze předpokládat, že zápis proběhne pouze distanční formou, tj. bez osobní účasti dětí a rodičů přímo ve škole. 

(o jakékoli další případné změně formy zápisu budete včas informováni na webu naší školy)


Dokumenty, které jsou nezbytné pro zápis dítěte, je nutné doručit do školy nejpozději do 15. dubna 2021 a naleznete je na webových stránkách školy. 


další informace: 

Přihláška ke vzdělávání      Informace k zápisu      Nejčastější otázky k zápisu

ostatní dokumenty školy