Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. ledna 2021 k prezenční výuce nastupují žáci 1., 2. a 4. ročníku. Pro tyto žáky funguje školní jídlena i školní družina bez omezení.

Výuka žáků 3. a 5. ročníku bude probíhat distančním způsobem.

Bližší infomace k výuce a platná hygienická pravidla byla zaslána v e-mailu.