Od 30. listopadu se do škol vrací žáci i 3. a 5. ročníku!

Vážení rodiče,

dne 30. 11. 2020 přivítáme ve škole k prezenční docházce i žáky 3. a 5. ročníku.

 • výuka bude probíhat s drobnými úpravami v rozvrhu, abychom zachovali homogenitu třídních skupin
 • výuka tělesné a hudební výchovy je stále omezena, z tohoto důvodu se budeme věnovat činnostem na čerstvém vzduchu, kreativnímu tvoření a přípravám na vánoční čas
 • žáky pátého ročníku prosíme, aby do školy přicházeli v čase od 7:30 zadním vchodem přes školní zahradu
 • z důvodu nutnosti pravidelného větrání, si děti budou do třídy s sebou brát mikiny či svetry s dlouhým rukávem, aby nám neprochladly

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA se nám nemění:

 1. Vstup do školy je povolen pouze žákům a zaměstnancům naší školy.
 2. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky v uzavíratelném sáčku.
 3. Žáci i zaměstnanci školy musí po celou dobu pobytu ve škole mít na ústech roušku.
 4. Ihned při vstupu do školy budou žákům desinfikovány ruce, platí zvýšená hygienická pravidla – mytí a desinfikování rukou, omezení pohybu ve společných prostorech…
 5. Důraz bude kladen na odvětrávání učebních prostor i v průběhu výuky.
 6. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 • všichni žáci mají nárok na oběd
 • obědy budou vydávány za zvýšených hygienických opatření při zachování homogenity skupin
 1. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije desinfekci. 
 2. Vstup do jídelny pouze s rouškou, kterou si děti odloží jen při konzumaci stravy a pití.
 3. Dodržování bezpečných rozestupů a omezený počet dětí u stolu.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • bude fungovat ve dvou skupinách
 • časy vyzvedávání dětí prosím dodržujte: 
 1. po obědě do 13:15 hod
 2. od 15: 00 hod

Mgr. Irena Miľo
ředitelka školy