Nástup dětí ve středu 1. 9. 2021

Informace k provozu od 1. 9. 2021

·  Žáci 2. – 5. ročníku nastupují do školy ve středu 1. 9. – ve třídách pod dozorem třídních učitelek proběhne screeningové testování neinvazivními  antigenními testy formou samoodběru. V případě mladších žáků je opět možný doprovod zákonného zástupce, který do školy vstupuje s ochranou úst. Děti budou mít na sobě ochranu úst, dokud nebudou otestované. Poté ve třídě respirátory mohou sundat. Nosit je budeme jen ve společných prostorech.

· Žáci 1. ročníku budou testováni pod dozorem ve čtvrtek 2. září po příchodu do školy ve školní jídelně. Přítomnost zákonného zástupce je umožněna, ten do školy vstupuje s ochranou úst.

· Testování nepodstupují žáci, kteří splňují následující podmínky:

- doloží doklad o očkování – 14 dnů od plně dokončeného očkování

- doloží doklad o prodělaném onemocnění Covid 19 – lhůta 180 dní

- doloží negativní výsledek testu, provedeného v odběrovém centru (PCR či antigenní test - platný 72 hodin)

· příslušné dokumenty předá žák ve středu ráno třídní učitelce před testováním

· Pokud se dítě neprokáže žádným ze zmíněných dokladů a odmítne školní testování, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

- nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu výuky

- nesmí zpívat

- nesmí se účastnit hodin TV ve vnitřních prostorech

-při konzumaci potravin či pití musí sedět ve vzdálenosti min. 1,5 m od ostatních

· další testování žáků dle doporučení MŠMT proběhne v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9.

Všechna doporučení pro školy na následující školní rok naleznete na odkaze:

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf


stáhnout soubor