Zápis 2024

  • Zápis proběhne v úterý 16. dubna 2024 
  • od 16:00 do 17:30 hod. 
  • v budově Základní školy Horní Ředice

Ředitelka Základní školy Horní Ředice, okres Pardubice v souladu s ustanovením zákona č. 531/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje termín a dobu zápisu k základnímu vzdělávání v Základní škole Horní Ředice, okres Pardubice na školní rok 2024/2025.

  • U zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a doklad totožnosti.
  • Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení vydá ředitelka školy v souladu se Správním řízením.

dokumenty ke stažení

  1. Plakát zápisu 2024
  2. Vyhlášení zápisu (oficiální dokument)
  3. Nejčastější otázky k zápisu