Sběr papíru 

se koná ve středu 6. 10. ráno mezi 7:00 - 8:00 hodinou a odpoledne mezi 15:00 - 17:00 hodinou na sběrném dvoře.