Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.

  • Školní družina i školní výdejna budou mimo provoz. Obědy jsou odhlášeny.

  • Ředitelské volno bylo oznámeno zřizovateli i zákonným zástupcům.

Mgr. Irena Miľo
ředitelka školy