OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na čtvrtek 22. 12. 2022 ředitelské volno.

  • Školní družina i školní výdejna budou mimo provoz. Obědy jsou odhlášeny.
  • Ředitelské volno bylo oznámeno zřizovateli i zákonným zástupcům.
                                                                          

 

Mgr. Irena Miľo – ředitelka školy